Eduskuntatalo_Helsinki©JanneHellsten.jpg
Kuva: Janne Hellsten (CC-BY-2.0)

Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan

sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikkana on kunnanvirasto, käyntiosoite: Keskustie 9, Taivassalo.

 

Ennakkoäänestys

Järjestetään Taivassalon kunnanvirastossa, Keskustie 9, seuraavasti:

ke-pe 3. – 5.4. klo 9.00 – 15.00
ma-ti 8. – 9.4. klo 9.00 – 15.00

Viikonloppuna ei ole ennakkoäänestystä.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00 kirjallisesti tai puhelimitse, puh. 050 387 3351. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Taivassalon kunnan alueella sijaitsevassa vanhainkoti Ankkurissa ilmoitetaan erikseen.

 

Äänioikeutta koskevat asiat

Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Lounais-Suomen maistraatti, puh. 029 553 9400.

 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ja kokouspaikka

Keskusvaalilautakunnan osoite: Kunnanvirasto, Keskustie 9, 23310 Taivassalo, puh. 050 387 3351.

Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kunnanvirastossa.

 

Taivassalo 1.3.2019

TAIVASSALON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA