Taivassalon nuorisovaltuusto

Taivassalon nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-17 -vuotiaiden nuorten vaikuttamisryhmä, joka pyrkii parantamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Taivassalossa. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita ja siinä voi toimia valintahetkellä nuoret, joiden kotikunta on Taivassalo. Nuorisovaltuustosta säädetään Kuntalain 26§:ssä. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on välittää nuorten näkökulma päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia
  • toimia nuorten äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
  • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi
  • osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • edistää yhteystyötä nuorten ja kunnan välillä
  • pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihjn
  • valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa
  • saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista
  • luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
  • pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin

 

Taivassalon nuorisovaltuusto:

Puheenjohtaja Mirja Lehtonen

Varapuheenjohtaja Lotta Tuomi

Jäsen Maria Tuomi

Jäsen Anton Vainio

Varavaltuutettu Dominik Järvinen

Varavaltuutettu Millariina Uotila

 

Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirjat 2018

(tulossa myöhemmin...)

 

Nuorisovaltuuston kokoukset 2018

29.8.2018

4.10.2018

1.11.2018

 

Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii​​​​​​​

puh.pngLeila Gröndahl vs. vapaa-aikaohjaaja​​​​​​​
050 387 3354
leila.grondahl@taivassalo.fi