Käyttöehdot

Liikuntahalli

Liikuntahallivuorojen käyttäjien tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 

1) Ohjaaja/yhdyshenkilö vastaa järjestyksestä vuoron aikana.

Tavarat laitetaan samoille paikoille mistä ne otettiin varastoihin. Ohjaajan tulee myös huolehtia siitä, ettei liikuntahallin tiloihin pääse muita. Tarkoitus on estää asiaton liikkuminen liikuntahallin tiloissa.

2) Vuoron käyttöoikeus rajoittuu varattuun salitilaan sekä peseytymis- ja pukeutumistiloihin.

3) Yhdyshenkilö vastaa tilan ovien avaamisesta ja sulkemisesta.

Salivuoron avain on yhdyshenkilön hallinnassa. Liikuntahallin ovet pidetään lukittuina aina! Uudet käyttäjät voivat tiedustella avainta vapaa-aikatoimistosta.

4) Saleihin saa mennä vasta ilmoitettuna vuoron alkamisaikana.

Pukuhuonetiloihin voi saapua noin 15 min ennen oman vuoron alkua ja sen toiminta loppuu 30 min vuoron loputtua. Vuoronvaihdon aikana pukuhuoneet ovat siis osin yhteiskäytössä vuorojen kesken ja tässä asiassa toivomme joustavuutta. Tämä mahdollistaa saliajan mahdollisimman tehokkaan käytön. Järjestelytehtäviä varten ohjaajat saavat poiketa näistä ajoista sivistystoimenjohtajan tai vapaa-aikaohjaajan kanssa erikseen sopimalla ja yhteistoiminnassa seuraavan vuoron yhdyshenkilön kanssa.

5) Vuorot on jaettu kestämään 26.5.2019 asti koulun kevätjuhlan järjestelyiden vuoksi.

Ennenaikaisesta vuoron lopettamisesta tulee ottaa yhteyttä vapaa-aikaohjaajaan (leila.grondahl@taivassalo.fi)/ p. 0503873354). Koulu, vapaa-aikatoimi ja sivistystoimi voivat tarvittaessa peruuttaa myönnetyn vuoron omia toimintojaan varten. Vuoroja voi käyttää pyhäpäivinä ja koulun lomien aikana. Joulujuhlien valmisteluja varten viikolle 51 ei myönnetä salivuoroja. Koulu voi tarvittaessa aloittaa joulukatkon aikaisemminkin.

6) Liikuntahallin vuoroista peritään järjestäjiltä korvaus, joka laskutetaan puolivuosittain.

Käyttämättä jätetystä vuorosta peritään korvaus varausjaksolta, ellei vuoroa ole irtisanottu asianmukaisesti kokonaan. Tämä koskee myös yksittäisvarauksia.

7) Liikuntahallin salivuoroon ei kuulu kuntosalin käyttömahdollisuutta.

8) Vuoron käyttäjän tulee korvata kunnan omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot pikaisesti ja täysimääräisesti. Vuoron käyttäjän tulee tarvittaessa ryhtyä toimiin, joilla vahinkotapaukset estetään mahdollisuuksien mukaan.

9) Salissa saa käyttää ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettuja jalkineita, jotka eivät jätä lattiapintoihin jälkiä.

10) Kulku liikuntahalliin tapahtuu pääoven kautta.

Ulkokengät jätetään pääaulaan. Salin puolelle kuljetaan pukuhuoneiden kautta.

11) Liikuntahallin lattiaan teippaaminen on ehdottomasti kielletty.

12) Pylväiden suojatolppien irrottaminen kynsin/puukolla/ruuvimeisselillä on kiellettyä.

Suojatolpat otetaan irti sitä varten tarkoitetulla magneetti-imukupin avulla, joka löytyy välinevaraston puolelta.

13) Lähtökohtaisesti salibandykaukalo on aina pystytettynä hallissa (tähän voi tulla muutoksia, jos se häiritsee muiden lajien harrastajia).

14) Huomioithan, että salin toisella puolikkaalla voi olla samaan aikaan myös muita käyttäjiä. Vältä tarpeetonta liikkumista toisella puolella ja muuta häiriötä.

15) Jätä vuorosi lopusta riittävästi aikaa välineiden laittoon ja salilta poistumiseen, jotta seuraava tunti pääsee alkamaan viivytyksettä.

16) Näiden ohjeiden laiminlyönti johtaa joiltain osin vuoron peruuttamiseen.

 

Yhdyshenkilön tulee saattaa nämä ohjeet kaikkien vuoron käyttäjien tietoon.

 

Liikuntatoimi pidättää oikeuden muuttaa ohjeistusta tarpeiden mukaan.

Liikunnallisin terveisin!

 

Susanne Laaksonen
vs. rehtori-sivistystoimenjohtaja

 

Päivitetty 8.8.2018

 

Leila Gröndahl
vapaa-aikaohjaaja