Taloudelliset ja oikeudelliset palvelut

 

 

Kuluttajaneuvonta
puh. 0718 731 901Suomenkielinen neuvonta ja 0718 731 902 (ruotsinkielinen neuvonta) sekä www.kuluttajavirasto.fi.
Neuvontaa on saatavissa arkipäivinä klo 9–15.

Kuluttajaneuvonnassa tullaan jatkossakin antamaan tietoja ja neuvontaa kuluttajan oikeudellisesta asemasta, avustamaan riitatilanteissa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoon, sekä tarvittaessa ohjaamaan kuluttajaa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen. Neuvonnassa osallistutaan hyödykkeiden hintojen, laadun, sopimusehtojen ja markkinoinnin seurantaan ja avustetaan tarvittaessa muita kuluttajaviranomaisia.
 

Talous- ja velkaneuvonta

Taivassalon kunnan talous- ja velkaneuvonnasta vastaa velkaneuvoja. Talous- ja velkaneuvonnan tehtäviin kuuluu antaa neuvoja ja tietoja talouden hoidosta ja velkojen hoitamisesta sekä auttaa velkaantuneita. Velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia, puh. (02) 850 11 tai 0440 750 860.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019.
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto puh. 029 566 0430, sähköposti varsinais-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi

 

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Vastaajalle turvataan rikosoikeudenkäynnissä tietyissä tilanteissa puolustaja valtion varoin, puh. 010 366 0480.
 

Edunvalvonta

Edunvalvojaa saatetaan tarvita silloin, kun henkilö erilaisten syiden vuoksi ei pysty enää itse hoitamaan asioitaan tai valvomaan etuaan. Edunvalvojana voi toimia tehtävään sopiva ja suostuva henkilö kuten hakijan lapsi, puoliso tai muu läheinen. Jos tehtävään ei löydy sopivaa läheistä.

Edunvalvoja
puh. 010 36 52481

 

 

 

Edunvalvontasihteeri
puh. 010 36 52482

 

Työllisyys

Työ- ja elinkeinotoimisto palvelee työnhakijoita ja työnantajia. Voit kääntyä työ- ja elinkeinotoimiston puoleen oletpa sitten työnhakija, opiskelija tai työssäkäyvä. TE-toimiston kotisivulla on tietoa vapaista työpaikoista, työnhausta, eri koulutusmahdollisuuksista ja ammattivaihtoehdoista. TE-toimistosta saa myös työnantaja neuvoja työvoiman hankkimiseen tai vähentämiseen liittyvissä asioissa.

 

Vaihde
puh. 029 5044500