Yhteystiedot

Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo

Rakennusvalvonnan henkilökunta neuvoo rakennuslupia, toimenpidelupia ja poikkeuslupia koskevissa asioissa sekä valvoo rakentamista kunnassa.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355
• toivottava asiakaspuhelinaika ma klo 9.00–11.00
• asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12.00–13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245
• asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00–11.00

Rakennusvalvonta-apulainen Samuli Virtanen
puh. 044 387 3356
• asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Ladattavia asiakirjoja

  • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
  • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa

Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet »

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.
 

RAKENNUSJÄRJESTYS (voimaantulo 1.1.2013)

RAKENNUSVALVONTATAKSA (voimaantulo 1.11.2017)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.

Verottajan sivu