Jätehuolto ja nuohous

Jätehuolto

Keräys ja kuljetus

  • Vastuu jätehuollon järjestämisestä on jätteen tuottajalla eli yrityksellä, yhteisöllä tai henkilöllä, jonka hallinnassa jäte on.
  • Jätteen tuottaja, asukas tai talous vastaa jätteistään siihen saakka, kunnes hän on todisteellisesti luovuttanut jätteet jätteiden kerääjälle.
  • Jäteastian ulkopuolelle jätetyt jätteet kuuluvat jätelain seuraamuslainsäädännön piiriin.


Rakennus- ja purkujätteet

Rakennus- ja purkujätteistä huolehtiminen kuluu rakentajalle. Rakennuspurkujätteiden laittaminen talousjätteiden keräyksen mukaan on kiellettyä. Rakennus- ja purkujäte toimitetaan jäteasemalle.


Rautaromu

Rautaromu on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Rautaromua voi toimittaa tällä hetkellä jäteasemalle ja Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26.


Ongelmajätteet

Ongelmajätteitä ovat esim. akut, loisteputket, jäteöljyt, maalit, lääkkeet jne. Ongelmajätteitä vastaanotetaan jäteasemalla. Lääkkeitä voi toimittaa myös apteekkiin.


Hyötyjätteet

Lasin, paperin ja metalliromun voi toimittaa tällä hetkellä Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26. lisäksi Keskustie 14:ssa ovat jätepaperin keräyslaatikot.


Jäteasema

Vanha jäteasema (Luodonpääntie 15, Taivassalo) on suljettu ja uusi kotitalouksien mobiilijäteasema aloittaa kierrätyspisteellä (Hurunkorventie 26, Taivassalo) perjantaina 17.5.2019. Palvelut ja aukioloajat säilyvät ennallaan uudessa osoitteessa.

 

KOTITALOUKSIEN MOBIILIJÄTEASEMA
 

Hurunkorventie 26, Taivassalo

Avoinna:

Huhti-lokakuussa perjantaisin klo 15-18

Marras-maaliskuussa perjantaisin klo 15-17

Arkipyhisin ei vastaanottoa.
 

Muuhun aikaan muun kuin kierrätysastioihin kuuluvan jätteen toimittaminen ehdottomasti kielletty!
 

Mobiilijäteasemasta vastaa Remeo Oy, asiakaspalvelu puh. 010 5400 tai asiakaspalvelu@remeo.fi

Yhteyshenkilö Elina Naaralainen, puh 0400 520 354

 

Ekomaksu

 

Tekninen lautakunta päätti ottaa vuoden 2017 alusta käyttöön ekomaksun. Pöytäkirjanote päätöksestä.

Se on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu. Ekomaksut erääntyvät maksettavaksi joulukuussa.
Ekomaksun perusteet ja suuruus on määritelty jätetaksassa. Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja: jäteasemasta syntyviä kustannuksia, kierrätyspisteen ylläpito ja valvonta, keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet), vaarallisten jätteiden vastaanotto, suljetun kaatopaikan jälkihoito, tarkkailukustannukset, jätehuoltorekisterin kustannukset ja ylläpito.

Vuonna 2018 ekomaksu on vakituiselta ja vapaa-ajan asunnolta 26,86 euroa.
Ekomaksu on julkisoikeudellinen, ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin.

Ekomaksusta usein kysyttyä

 

Jätehuoltomääräykset
voimaantulo 1.9.2017


Jätteenkuljetussopimus

Kopio jätteenkuljetussopimuksesta toimitetaan Taivassalon kunnan rakennetun ympäristön lautakunnalle osoitettuna, os. Keskustie 9, 23310 Taivassalo, tai sähköpostitse pdf-tiedostona: kirjaamo@taivassalo.fi


Lisätiedot:

Rakennusmestari Jari Nerjanto
puh. 044 3873311



Ongelmajätekeräys järjestetään vuosittain ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Muinaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus Uusikaupunki

TIEDOTE
 

Nuohous

Nuohous on savuhormien ja tulisijojen puhdistamista palamisjätteestä. Savuhormit ja tulisijat on nuohottava, ettei palamisjäte syttyisi palamaan. Säännöllinen nuohoaminen edistää energian taloudellista käyttöä.


Nuohouksen järjestäminen on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla.

Nuohoojat:

 

Jari Järvinen
puh. 0400 523 624

 

 

Tommi Kääriä
puh. 0400 439 872