◉ Ilmoitustaulu

Tiedotuksia

10.6.2019 – Rakennusvalvonnan henkilöstön vuosiloma on 8.7.–2.8.2019.
Mikäli haluat rakennuslupapäätöksen (tai muun lupapäätöksen) ennen vuosilomamme alkua, jätä hakemuksesi kaikkine tarvittavine tietoineen ja liitteineen Lupapisteeseen viimeistään 18.6.2019. Tämän jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään vuosiloman jälkeen.

18.1.2019 – Taivassalon rakennusvalvonta aloittaa kartoitustyön, jonka tavoitteena on löytää kunnan alueella olevat luvattomat rakennukset, rakennelmat ja laajennukset. Työn arvioidaan kestävän vuoden 2019 loppupuolelle.

Tietoa asiasta antaa rakennusvalvonta-apulainen Samuli Virtanen p. 044 387 3356.

2018 – Olemme ottaneet käyttöön sähköisen Lupapiste -rakennuslupahakupalvelun.
Sähköiseen asiointiin pääset: www.lupapiste.fi

Katso luvan hakemisen uusi ohjeistus sivulta Luvan hakeminen ja liitteet.

HUOM. Jokaiselle luvanvaraiselle rakentamistoimenpiteelle on tehtävä OMA sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.Vastaavat ja muut työnjohtajat huomio:

  1. ensisijaisesti käyttäkää ja täyttäkää Lupapisteen sivuilta löytyvää omaa sähköistä tarkastusasiakirjaanne tai toissijaisesti manuaalisesti täytettävät  tarkastusasiakirjat voit tulostaa itsellesi Rakennusvalvonta/Asiakirjat ja lomakkeet -sivulta.
  2. vie aloituskokouksessa täyttämäsi aloituskokouksen pöytäkirja kokouksen jälkeen Lupapisteeseen (vtj).
  3. esitä rakennustarkastajalle eri katselmuksissa tarvittavat rakennusvalvonnan hyväksymät ja leimatut rakenne- ja muut erityissuunnitelmat joko esim. tabletilta tai paperisena.
  4. esitä tarkastusasiakirjasi rakennustarjastajalle käyttöönotossa/loppukatselmuksessa ja vie se katselmuksen jälkeen Lupapisteeseen.